نتایج انتخابات
نتایج انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر زرنق به ترتیب زیر توسط فرمانداری هریس اعلام شد:

1-آقای احد احمدی فرزند حسین                    1522 رای

2- آقای مروتعلی صبوری فرزند محمد حسن      1521 رای

3- آقای صالح عالمی فرزند قربانعلی                925 رای

4-آقای بهرام دهقانی فرزند احمد                    889 رای

5-آقای اسد داوری فرزند حسن                      778 رای

6-آقای عبدالحسین پیش بین فرزند عبدالغفار    730 رای

7- آقای سلیمان آل سلیمان فرزند عیسی       729 رای

8-آقای عیوض هوشیار فرزند بخشعلی            695 رای

9-آقای یوسف شاکری فرزند عبدالله               652 رای

10-آقای علی طالبی فرزند یوسف                 590 رای

11-آقای غلامرضا آل سلیمان فرزند عیسی      562 رای 

بدین ترتیب آقایان احمدی،صبوری،عالمی،دهقان و داوری به عنوان اعضای اصلی و آقایان پیش بین و سلیمان آل سلیمان به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر زرنق انتخاب شدند. با ارزوی توفیق برای این عزیزان در جهت عمران و آبادی شهر زرنق و خدمتگزاری هرچه بیشتر به همشهریان عزیز.